Κόστος συμμετοχής

  • 1st dog: 30 €/per day
  • 2nd dog: 25 €/per day
  • 3rd dog: 15 €/per day
  • 4th dog and more: 10 €/per day
  • Baby & puppy: 10 €/per day

Club members

  • 1st dog: 25 €/per day
  • 2nd dog: 20 €/per day
  • 3rd dog: 10 €/per day
  • 4th dog and more: 5 €/per day
  • Baby & puppy: 10 €/per day

Bank account

National Bank of Greece (Εθνική Τράπεζα)

GR2101104900000049000959319

core dogfood copy trialer