Το όραμά μας

Όραμά μας η προώθηση της υπεύθυνης και οργανωμένης κυνοφιλίας. 

Η ενθάρρυνση και καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας και εκπαίδευσης σκύλου. 

Στόχοι μας: 

  • Η διοργάνωση κυνολογικων εκδηλώσεων (αγώνων εργασίας, σεμινάρια εργασίας κλπ.) καθώς επίσης και η διοργάνωση επιμορφωτικών κυνοφιλικών σεμιναρίων, προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων των μελών σε συνεργασία με άλλους κυνοφιλικούς ομίλους αναγνωρισμένους από τον Κυνολογικό ‘Όμιλο Ελλάδος.
  • Η προώθηση της κοινωνικής επαφής, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, σαν ανθρώπινων ομάδων, με σκοπό την κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη φιλικών δεσμών και της άμιλλας μεταξύ των ανθρώπων και των σκύλων .
  • Μέλος του ομίλου θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και είναι ταμειακά τακτοποιημενο.

FCI-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Είναι η ανώτατη παγκόσμια Αρχή της Κυνολογίας. Όλοι οι όμιλοι κρατών για να μπορούν να λειτουργούν και να θεωρούνται αναγνωρισμένοι διεθνώς πρέπει να είναι μέλη της F.C.I.

Η F.C.I. διοργανώνει ετησίως την Πανευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Έκθεση Σκύλων και ορίζει μια χώρα μέλος να αναλάβει την οργάνωση καθώς και την διεξαγωγή τους. Σ' αυτές τις εκθέσεις παίρνουν μέρος περίπου 7.000 σκύλοι και 15.000 αντιστοίχως απ’ όλο τον κόσμο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκύλοι που είναι γραμμένοι στον Κυνολογικό Όμιλο χώρας μέλους της FCI (Κ.Ο.Ε. για τηνΕλλάδα).

core dogfood copy trialer