Προώθηση της υπεύθυνης και οργανωμένης κυνοφιλίας

Την ενθάρρυνση και καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας και εκπαίδευσης σκύλου. 

ΔιοργάνωσηΑγώνων εργασίας, σεμινάρια εργασίας κλπ.

Tη διοργάνωση κυνολογικων εκδηλώσεων (αγώνων εργασίας, σεμινάρια εργασίας κλπ.) καθώς επίσης και η διοργάνωση επιμορφωτικών κυνοφιλικών σεμιναρίων, προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων των μελών σε συνεργασία με άλλους κυνοφιλικούς ομίλους αναγνωρισμένους από τον Κυνολογικό ‘Όμιλο Ελλάδος.

KOE

ΠροώθησηΚοινωνικής επαφής, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας

Την προώθηση της κοινωνικής επαφής, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, σαν ανθρώπινων ομάδων, με σκοπό την κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη φιλικών δεσμών και της άμιλλας μεταξύ των ανθρώπων και των σκύλων .

Eκδηλώσεις

ΜέλοςΠως θα γινέται μέλος

Μέλος του ομίλου θεωρείτε το φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και είναι ταμειακά τακτοποιημενο.

AITHΣH MEΛΟΥΣ

FCIΔΙΕΘΝΗΣ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Είναι η ανώτατη παγκόσμια Αρχή της Κυνολογίας. Όλοι οι όμιλοι κρατών για να μπορούν να λειτουργούν και να θεωρούνται αναγνωρισμένοι διεθνώς πρέπει να είναι μέλη της F.C.I.

Η F.C.I. διοργανώνει ετησίως την Πανευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Έκθεση Σκύλων και ορίζει μια χώρα μέλος να αναλάβει την οργάνωση καθώς και την διεξαγωγή τους. Σ' αυτές τις εκθέσεις παίρνουν μέρος περίπου 7.000 σκύλοι και 15.000 αντιστοίχως απ’ όλο τον κόσμο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκύλοι που είναι γραμμένοι στον Κυνολογικό Όμιλο χώρας μέλους της FCI (Κ.Ο.Ε. για τηνΕλλάδα).

fci